Pusty SMS

Podjęliśmy się ocieplenia wizerunku loterii Pusty SMS wspólnie z firmą InternetQ. Pod adresem klienta kierowano w internecie krytykę i zarzucano mu oszustwo, powstała sytuacja kryzysowa. Poprawienie wizerunku odbywało się za pomocą marketingu szeptanego. Odpowiadaliśmy na krytyczne komentarze, dystrybuując pozytywne treści dotyczące organizatora loterii i podkreślając nieetyczne zagrania konkurencji. Osią argumentacji było odwoływanie się do regulaminu promocji oraz zwracanie szczególnej uwagi na jego poszczególne zapisy.

 

 

Monitorowaliśmy cały obszar web 2.0 i reagowaliśmy na nieuzasadnione zarzuty umieszczane na portalach, forach czy serwisach społecznościowych. Dodatkowo prowadziliśmy działania prewencyjne, by ustrzec się przed eskalacją krytyki wobec klienta.