Kody QR - Uśmiechnij się

Akcja ambientowa w miejskich autobusach, przeprowadzona w 8 największych miastach, w ramach kampanii "Uśmiechnij się przy herbacie" promującej festiwal Dni Herbaty. Ambient zrealizowaliśmy w ramach szerszego projektu emarketingowego, za który odpowiedzialna była Vacaloca. Więcej szczegółów.